Contact

Những lĩnh vực bạn có thể liên hệ với Nga Color

Nga Color chọn phụng sự cuộc sống như một tình nguyện viên lan tỏa Lối sống nghệ thuật tỉnh thức đến cộng đồng cũng như Nghệ thuật truyền thông Phi nỗ lực với các vai trò:

  • TA Guide: người hướng dẫn thực hành nghệ thuật chuyển hóa (TransformingArt – TA)
  • PR Consultant: Tư vấn truyền thông thương hiệu cá nhân phi nỗ lực
  • Awaken Artist: Nghệ sĩ tỉnh thức
  • Mindful Content Creator: Người sáng tạo nội dung
  • Influencer: Người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Giáo dục khai phóng

Thông tin liên hệ với Nga Color

For Working: Tư vấn truyền thông (PR Consultant + Mentor/ Host/ Guide TransformingArt Activities)

Email: ngacolor.contact.vn@gmail.com

Đặt lịch tại LINK

Follow me on Social Media:

soundcloud.com/ngacolor 

facebook.com/ngacolor.blog

 ngacolor.com

instagram.com/ngacolor.artist

 

Bạn có thể đồng hành cùng với Nga bằng nhiều cách tại đây: ĐỒNG HÀNH CÙNG NGA COLOR

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ blog ngacolor.com của mình!

——–

Nga Color, một linh hồn sống – Tự do – Sáng tạo Tỉnh thức – Truyền cảm hứng sẵn sàng phụng sự cuộc sống như một tình nguyện viên lan tỏa Lối sống nghệ thuật tỉnh thức cũng như Nghệ thuật truyền thông Phi nỗ lực.